ZASTUPOVÁNÍ V SOUDNÍCH A JINÝCH ŘÍZENÍCH

Potřebujete zjistit, jakou máte reálnou šanci uspět v soudním řízení? Potřebujete sepsat žalobu, napsat vyjádření či pomoci v soudním řízení? …. a spoustu dalších otázek týkajících se řízení před soudy, rozhodci či jinými orgány Vám pomůžeme vyřešit.

Poradíme Vám, zda právě Váš případ či spor má reálnou šanci na úspěch, upozorníme Vás na případná rizika podání žaloby.

Zvážíme a případně Vám doporučíme možnost mimosoudního vyřešení sporu.

Poskytneme Vám pomoc při jednání před soudem či jinými orgány.

Sepíšeme důležitá podání a celkově se postaráme o Váš případ.

Doporučíme Vám nejvhodnější postup v souladu s aktuální judikaturou České republiky tak, aby uvedené řešení bylo pro Vás co nejpříznivější.

Podrobnosti o cenových nabídkách naleznete v našem ceníku.