TRESTNÍ PRÁVO

Bylo Vám ublíženo trestným činem? Stali jste se obětí trestného činu? Bylo proti Vám zahájeno trestní řízení? …. a spoustu dalších otázek z oblasti trestního práva Vám pomůžeme vyřešit.

Vypracujeme písemné podání orgánům činným v trestním řízení, sepíšeme řádné i mimořádné opravné prostředky

Zastoupíme obviněné v přípravném řízení a obžalované v řízení před soudem

Pomůžeme uplatnit a vymoci nároky poškozených a zúčastněných osob

Náhrada škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě či za nezákonné trestní stíhání

Podrobnosti o cenových nabídkách naleznete v našem ceníku.