SPRÁVNÍ PRÁVO - přestupky

Jste podezřelí ze spáchání přestupku? Dosáhli jste ve Vašem bodovém hodnocení řidičů skoro 12 bodů? Byli jste účastníky dopravní nehody? Odmítá Vám pojišťovna uhradit náklady na opravu např. automobilu?…. a spoustu dalších otázek z oblasti správního práva Vám pomůžeme vyřešit.

Kolik bodů Vám může být odebráno za konkrétní jednání naleznete ZDE.
Navrhovaná změna úpravy bodového hodnocení řidiče.

Sepíšeme Vám podání a zastoupíme Vás před správními orgány (žaloby proti rozhodnutí před správními orgány, žaloby proti státu, nároky ze škod způsobených nesprávným úředním postupem)

Zastoupíme Vás v řízení s katastrálním úřadem (vklady, zápisy a výmazy práv)

Zastoupíme Vás v řízení o přestupcích (podání oznámení o přestupku, zastupování obviněného ze spáchání přestupku, zastupování poškozeného v přestupkovém řízení).

Zaregistrujeme Vám ochrannou známku

Vyřešíme Váš nárok na náhradu škody včetně komunikace s pojišťovnou v souvislosti s dopravními nehodami (více v naší speciální nabídce zde).

Podrobnosti o cenových nabídkách naleznete v našem ceníku.