Prohlášení o pravosti podpisu

Advokátní kancelář vede Knihu o prohlášeních o pravosti podpisu vydanou Českou advokátní komorou. Mgr. Jiřina Vágnerová je tak oprávněna činit tato prohlášení u listin sepsaných advokátem i u listin advokátem nesepsaných, a proto nemusíte z tohoto důvodu ověřovat podpis u notáře či obecního úřadu, ale přímo v kanceláři advokáta.

Takto provedená ověření mají stejnou povahu jako ověření sepsaná u notáře nebo na úřadech vedoucích matriku.

Za ověření jednoho podpisu náleží advokátovi poplatek 30,- Kč. V nestandardních případech jako je např. ověření podpisu mimo sídlo kanceláře nebo mimo pracovní dobu kanceláře, je účtován příplatek viz. ceník.