PRACOVNÍ PRÁVO - pracovní poměr, pracovní smlouva, výpověď, odstupné, mzda

Byl s Vámi neoprávněně ukončen pracovní poměr? Byl Vám způsoben pracovní úraz? Nevyplatil Vám zaměstnavatel mzdu? Chcete se zaměstnancem sepsat konkurenční doložku? …. a spoustu dalších otázek z oblasti pracovního práva Vám pomůžeme vyřešit.

Připravíme pro Vás veškerou pracovněprávní dokumentaci (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, interní směrnice, výpověď a jiné dokumenty týkající se ukončení pracovního poměru, dohody o hmotné odpovědnosti)

Poradíme Vám ve věcech pracovního práva, konkurenčních doložek, pomůžeme Vám při porušení práva ze strany Vašeho zaměstnance či zaměstnavatele.

Zastoupíme Vás v pracovněprávních sporech, při pracovních úrazech či nemocí z povolání.

Sepíšeme dohody o hmotné odpovědnosti a zastoupíme Vás při řešení sporů vzniklých z náhrady škody či neplnění povinností z pracovního poměru.

Komplexně se postaráme, aby Vaše společnost postupovala v souladu s pracovněprávními předpisy, připravíme Vám smlouvu na míru.

Podrobnosti o cenových nabídkách naleznete v našem ceníku.