OBCHODNÍ PRÁVO

Potřebujete založit obchodní společnost nebo jen provést změnu např. sídla? Máte problémy s dlužníky a neplatiči? Potřebujete sepis či revizi Vašich obchodních smluv? …. a spoustu dalších otázek z oblasti obchodního práva Vám pomůžeme vyřešit.

Založíme pro Vás obchodní společnost (zejména s.r.o., v.o.s., k.s., a.s.) za příznivých podmínek tzv. na klíč. Návrhy zakládacích listin a smluv, zajištění živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, řízení před rejstříkovým soudem, smlouvy pro členy statutárních orgánů (blíže náš ceník)

Tvorba a posuzování smluvních dokumentů (všeobecné obchodní podmínky, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o postoupení pohledávek…atd.)

Realizace nároků z porušení obchodních smluv – reklamace, náhrada škody, smluvní pokuty.

Změny společnosti – převody obchodních podílů, valné hromady, změny ve společnostech.

Zastupování v soudních sporech u soudů všech stupňů.

Provedeme analýzu Vašeho problému a navrhneme nejvhodnější řešení na míru, připravíme smlouvu dle Vašich potřeb a požadavků, pomůžeme vymoci Vaše pohledávky.

Pro podnikatele, kteří by využívali našich služeb soustavně jsme připravili zvýhodněnou nabídku v podobě měsíčních paušálů. Podrobnosti o cenových nabídkách naleznete v našem ceníku.