NEMOVITOSTI

Kupujete nemovitost? Nevíte zda nemovitost např. dětem darovat či prodat? Kdo bude platit daň, v jaké výši a do kdy? Co předložit katastrálnímu úřadu? Jak zřídit věcné břemeno? Podepisujete smlouvu o zprostředkování s realitní kanceláří?..... a spoustu dalších otázek týkajících se nemovitostí Vám pomůžeme vyřešit.

Zanalyzujeme Vaši situaci a doporučíme Vám nejvhodnější postup.

Sepíšeme Vám smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitosti, zřídíme zástavní, předkupní právo či věcné břemeno.

Ověříme podpisy na smlouvách.

Zastoupíme Vás v řízení před katastrálním úřadem, zajistíme podání příslušných listin na katastrálním úřadě.

Zajistíme Vám advokátní úschovu finančních prostředků, poradíme Vám při vyplnění daňového přiznání.

Pomůžeme Vám s Vašimi nájemci či pronajímateli.

Zkontrolujeme Vám již Vaši stávající smlouvu.

Poskytneme Vám další důležité informace týkající se nemovitostí.

Podrobnosti o cenových nabídkách naleznete v našem ceníku.