NÁHRADA ŠKODY

Zdá se Vám, že trvá Vaše soudní řízení nepřiměřeně dlouhou dobu?Došlo ve Vašem případě k pochybení státního orgánu či k nesprávnému úřednímu postupu? V tom případě máte nárok na odškodnění, a to bez ohledu na výsledek sporu!!

Byli jste neoprávněně vzati do vazby? Byli jste účastníkem dopravní nehody? Byla Vám způsobena škoda v souvislosti s trestným činem?..... a spoustu dalších otázek týkajících se náhrady škody Vám pomůžeme vyřešit.

Naše advokátní kancelář se zabývá také náhradou škody. Jedná se zejména o nároky na náhradu škody, a to:

Nárok na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím soudu či jiného orgánu veřejné moci. Ohledně výše uvedeného nároku Vám poskytujeme následující výhodnou cenovou nabídku.

První osobní nebo e-mailová konzultace poškozených ve věcech náhrady škody na zdraví je bezplatná!

Nárok na náhradu škody způsobené poškozenému trestným činem

Z důvodu porušení smluvní či zákonné povinnosti v občanskoprávním či obchodněprávním vztahu

Nárok na náhradu škody na majetku (reklamace, vady)

Nárok na náhradu škody způsobenou vadou výrobku

Nárok na vydání finanční částky nebo věci z neplatného právního úkonu

Nárok na náhradu škody na zdraví, zejména při dopravních nehodách (řidič, chodec, spolujezdec…)

Nárok na náhradu škody při pracovních či služebních úrazech a nemocech z povolání