Ceník

Cena za právní služby

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby může být sjednána dohodou mezi klientem a advokátem jedním z následujících způsobů:
I. odměnou časovou,
II. odměnou paušální (předem stanovená měsíční odměna za zvýhodněnou hodinovou sazbu),
III. odměnou za úkon (za jeden úkon právní služby daného jednoho případu klienta),
IV. odměnou podílovou (odměna stanovena procentem z předmětu sporu).

I.ODMĚNA ČASOVÁ

Základní hodinová sazba při časové odměně činí za každou započatou hodinu poskytnuté právní služby naší advokátní kanceláří od 1.000,- Kč.

V mimořádně právně složitých a náročných případech nebo pokud hodnota projednávané věci přesahuje 2.000.000,- Kč, může hodinová sazba časové odměny přesáhnout 1.000,- Kč.

II. ODMĚNA PAUŠÁLNÍ (PŘEDEM STANOVENÁ MĚSÍČNÍ ODMĚNA ZA ZVÝHODNĚNOU HODINOVOU SAZBU)

Odměna paušální je vhodná při dlouhodobé a soustavné spolupráci, kdy klient hradí předem dohodnutou částku měsíčně při výhodnější hodinové sazbě.

Při stanovení odměny paušální je třeba přihlédnout k oboru činnosti klienta, předpokládaným požadavkům na právní služby a sjednané výši měsíčního paušálu. 

 

III. Odměna ZA ÚKON (ZA KOMPLEXNÍ VYŘÍZENÍ DANÉHO JEDNOHO PŘÍPADU KLIENTA)

Odměna za úkon je stanovena vždy po prostudování podkladů a konzultaci s klientem s ohledem na individuální případ klienta a dané okolnosti.

Orientační příklad ceny při odměně za úkon:
- nesporný rozvod – v případě potřeby zastoupit v rozvodovém řízení (kdy oba manželé s rozvodem souhlasí), za sepis žaloby o rozvod, sepis dohody o vypořádání majetku, výživném a společném bydlení, zastoupení v soudním řízení, to vše za částku 10.000,- Kč,
- založení s.r.o. – sepis návrhů zakládacích listin a smluv, jednání a zastoupení v řízení před notářem, zajištění živnostenských oprávnění na živnostenském úřadě, řízení před rejstříkovým soudem atd., to vše za částku 25.000,- Kč.

IV. ODMĚNA PODÍLOVÁ (ODMĚNA STANOVENA PROCENTEM Z PŘEDMĚTU SPORU)

Odměna podílová je vhodná například při vymáhání pohledávky klienta vůči dlužníku, kdy se odměna stanoví % z vymáhané, případně vymožené částky. Výše odměny podílové je stanovena rovněž vždy po prostudování podkladů a konzultaci s klientem s ohledem na individuální případ klienta a dané okolnosti.

Pro Váš dotaz ohledně ceny za konkrétní právní službu nás prosím neváhejte kontaktovat. Obratem Vám zdarma vyhotovíme cenovou nabídku.

V případě, že nedojde k dohodě o odměně advokáta jedním z výše uvedených způsobů, účtujeme mimosmluvní odměnu dle platných právních předpisů, a to ve výši dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Krom odměny advokáta účtujeme rovněž naší kanceláří prokazatelně vynaložené hotové výdaje související s poskytnutím právní služby, např. soudní poplatky, kolky, znalecké posudky apod. (kopii dokladu o vynaložení hotových výdajů klient obdrží s fakturou).

V případě poskytnutí právní služby mimo místo sídla advokátní kanceláře (Brno), účtujeme jako náhradu cestovních výdajů částku 6,- Kč za jeden kilometr. V případě cestování v místě sídla advokátní kanceláře (Brno) náhradu cestovních výdajů neúčtujeme.

Na přijaté zálohy klientů na poskytnuté právní služby vystavíme příjmový doklad. Na poskytnuté právní služby Vám vždy vyhotovíme fakturu, jejíž přílohou bude výúčtování hodin daného případu klienta.

Naše advokátní kancelář není plátcem DPH.