Advokátní kancelář Mgr. Jiřina NOVOTNÁ, advokát Brno

Vítejte na internetových stránkách brněnské advokátní kanceláře advokátky
Mgr. Jiřiny Novotné.

Advokátní kancelář Mgr. Jiřiny Novotné poskytuje komplexní kvalifikované právní služby ve všech oblastech práva se zaměřením na občanské právo, rodinné právo a obchodní právo. Dále se zaměřuje na právo nemovitostí, dopravní nehody a uplatňování nároků na náhradu škody.

Právní služby poskytujeme jak podnikatelům (tzn. zejména obchodní právo, pracovní právo, insolvenční právo a právo procesní), ale poskytujeme i další standardní právní služby pro fyzické osoby – nepodnikatele za dostupné ceny.

Právní servis nabízí advokátní kancelář fyzickým i právnickým osobám zejména v těchto formách:
  • zastupování u soudů a jiných orgánů
  • obhajoba v trestních věcech
  • sepisování a posuzování smluv a jiných právních dokumentů
  • poskytování právních porad
  • zpracování právních rozborů
  • zastupování klientů při jednání s protistranou či s obchodními partnery

Úplný přehled činnosti advokátní kanceláře se nachází v sekci právní služby.

Advokátní kancelář Mgr. Jiřiny Novotné chce být pro své klienty spolehlivým partnerem v jejich aktivitách, a proto při své činnosti poskytuje právní služby s veškerým úsilím, poctivě a ke spokojenosti našich klientů. V zájmu dosažení tohoto cíle klade advokátní kancelář velký důraz na osobní přístup ke klientovi a na kvalitu, rychlost, efektivnost a časovou flexibilitu při poskytování právních služeb.

Pokud tedy hledáte advokáta, který se bude Vaší záležitostí zabývat zodpovědně s garancí osobního přístupu za přijatelnou cenu, neváhejte přijít do naší advokátní kanceláře. Poté co se seznámíme s Vaším problémem, nastíníme Vám možnost řešení a dohodneme další postup ve věci. Pro sjednání schůzky nás prosím kontaktujte.

Nově také poskytujeme pro časově vytížené klienty možnost poskytování právních služeb on-line, prostřednictvím e-mailu. Více o této možnosti naleznete zde.

Vzhledem k tomu, že chceme poskytovat právní služby opravdu komplexně, poskytujeme i tzv. Prohlášení o pravosti podpisu (úřední ověření) listin v souvislosti s poskytováním právních služeb. Bližší informace o této službě naleznete zde.